Karihaug - et samlingspunkt på Helgeland


Generalforsamling for Karihaug AS

Generalforsamling for Karihaug AS i 2019 ble avholdt lørdag den 30. mars kl. 12 - 14 på Karihaug .


Styre for Karihaug AS

Per Kristian Fjellvang, Margit Fjellvang (vara), Liv Linvik (vara), Sigurd Aglen (n.leder), Kari Økland, Håkon Økland (leder), Kari Urnes Fagereng, Rakel Viktoria Fjellvang , Monica Holen og Laila Bleikvassli (drift) .

Arbeidsutvalg: Kari Økland, Kari Urnes Fagereng, Kjell Sandmo og Rakel Viktoria Fjellvang.


Givertjeneste for Karihaug - les mer....Karihaug AS har nå blitt formell eier av 124 /11 Karihaug  - les mer


Minnegave ved Gudrun Sandnes sin hjemlov - les mer...Karihaug AS er nå registrert.

Selskapet ble godkjent for registrering den 28.09. og har fått organsasjonsnr. 919 569 352. Det er da klart for å gå videre med overtakelse av eiendommen.


Vellykket stiftelsesmøte for Karihaug  AS på Karihaug lørdag 19. august.

I underkant av 40 personer møtte til stiftelsen av Karihaug AS og 12 fullmakter til aksjetegning kom inn i tillegg. Til sammen ble det tegnet aksjer for kr. 3.825.000 av til sammen 46 enkeltpersoner og menigheter. Frist for innbetaling av aksjekapitalen er 1. september. Kontonr. sendes aksjonærene på SMS eller e-post.

Se under informasjon og dokumenter for flere detaljer.


Karihaug - et sted for gode opplevelser

Vi er noen personer som har gått sammen og dannet et interimstyre med mål om å etablere et selskap for å kjøpe Karihaug leirsted fra Normisjon og drive stedet videre i kristen regi.

Det er inngått avtale om kjøp av eiendommen for kr. 3.5 mill. med innbo - hvorav kr. 500 000.- av kjøpesummen omgjøres til aksjekapital for Normisjon.  Stiftelsesmøte for etablering av Karihaug AS avholdes på Karihaug lørdag 19. august kl. 14.00.

Det etableres et felles eiendoms- og driftsselskap. Foreløpig har ca 50 enkeltpersoner/ organisasjoner meldt seg for å kjøpe aksjer i Karihaug AS, og det er god plass til flere. En aksje vil koste kr. 5000.- og vil ikke gi utbytte eller avkastning i kroner (ideelt aksjeselskap).  

Selskapet skal ha en kristen formålsparagraf.

Stiftelsesmøtet er åpent og invitasjonen går til alle som vil ta utfordringen og vil være med å investere i Karihaug.

Det blir lagt ut fortløpende informasjon på denne siden. Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for selskapet og fullmaktsskjema er lagt ut på siden "Informasjon og dokumenter" .


Interimstyret har bestått av:

Kari Økland                       Håkon Økland                            Bleikvasslia

Gunvor Sandmo             Kjell Sandmo                                Ler

Margit Fjellvang            Per Kristian Fjellvang             Mo i Rana

Egil Stien                                                                                          Bjerka

Laila Bleikvassli                                                                           Bleikvasslia