Karihaug - et samlingspunkt på Helgeland

Åpen kafé på Karihaug søndag 17. mars kl. 13 - 17.

I forbindelse med Helgelandscup 2019 i Bleikvasslia 17. mars har vi middagsservering på Karihaug kl. 13 - 17.

Velkommen!Barneleir for 1. - 7. klasse 22. - 24. mars på Karihaug.

Påmelding med SMS til: 916 70 540 eller e-post: hakon@okland.as innen 18. mars (ny frist).

For mer info og program, se lenkene under:


Generalforsamling for Karihaug AS

Generalforsamling for Karihaug AS i 2019 blir avholdt lørdag den 30. mars kl. 12 - 14 på Karihaug .


Givertjeneste for Karihaug - les mer....Karihaug AS har nå blitt formell eier av 124 /11 Karihaug  - les mer


Minnegave ved Gudrun Sandnes sin hjemlov - les mer...


Styre for Karihaug AS

Styret og driverne av Karihaug samlet. På bildet fra venstre:

Per Kristian Fjellvang, Margit Fjellvang (vara), Liv Linvik (vara), Sigurd Aglen (n.leder), Kari Økland, Håkon Økland (leder), Kari Urnes Fagereng, Toini Sjånes Pedersen, Kjell Sandmo (drift), Laila Bleikvassli (drift), Gunvor Sandmo (drift) og Rakel Viktoria Fjellvang.

Arbeidsutvalg: Kari Økland, Kari Urnes Fagereng, Toini Sjånes Pedersen, Kjell Sandmo og Rakel Viktoria Fjellvang.


Karihaug AS er nå registrert.

Selskapet ble godkjent for registrering den 28.09. og har fått organsasjonsnr. 919 569 352. Det er da klart for å gå videre med overtakelse av eiendommen.


Vellykket stiftelsesmøte for Karihaug  AS på Karihaug lørdag 19. august.

I underkant av 40 personer møtte til stiftelsen av Karihaug AS og 12 fullmakter til aksjetegning kom inn i tillegg. Til sammen ble det tegnet aksjer for kr. 3.825.000 av til sammen 46 enkeltpersoner og menigheter. Frist for innbetaling av aksjekapitalen er 1. september. Kontonr. sendes aksjonærene på SMS eller e-post.

Se under informasjon og dokumenter for flere detaljer.


Karihaug - et sted for gode opplevelser

Vi er noen personer som har gått sammen og dannet et interimstyre med mål om å etablere et selskap for å kjøpe Karihaug leirsted fra Normisjon og drive stedet videre i kristen regi.

Det er inngått avtale om kjøp av eiendommen for kr. 3.5 mill. med innbo - hvorav kr. 500 000.- av kjøpesummen omgjøres til aksjekapital for Normisjon.  Stiftelsesmøte for etablering av Karihaug AS avholdes på Karihaug lørdag 19. august kl. 14.00.

Det etableres et felles eiendoms- og driftsselskap. Foreløpig har ca 50 enkeltpersoner/ organisasjoner meldt seg for å kjøpe aksjer i Karihaug AS, og det er god plass til flere. En aksje vil koste kr. 5000.- og vil ikke gi utbytte eller avkastning i kroner (ideelt aksjeselskap).  

Selskapet skal ha en kristen formålsparagraf.

Stiftelsesmøtet er åpent og invitasjonen går til alle som vil ta utfordringen og vil være med å investere i Karihaug.

Det blir lagt ut fortløpende informasjon på denne siden. Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for selskapet og fullmaktsskjema er lagt ut på siden "Informasjon og dokumenter" .


Interimstyret har bestått av:

Kari Økland                       Håkon Økland                            Bleikvasslia

Gunvor Sandmo             Kjell Sandmo                                Ler

Margit Fjellvang            Per Kristian Fjellvang             Mo i Rana

Egil Stien                                                                                          Bjerka

Laila Bleikvassli                                                                           Bleikvasslia