Aktuell informasjon og dokumenter

Generalforsamling for Karihaug AS

Generalforsamling for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 14. april 2018 kl. 12 - 14 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram styrets forslag til budsjett. Styret ble enstemmig gjenvalgt.


Givertjeneste for Karihaug

Karihaug AS er et ideelt aksjeselskap der det ikke tas ut utbytte. Gaver vil derfor forbli i selskapet til utvikling av eiendommen og virksomheten. Gaver vil også hjelpe oss til å holde et moderat prisnivå, slik at personlig økonomi i så liten grad som mulig skal bli et hinder for å delta på våre samlinger. Vi har for få transaksjoner til at det er hensiktsmessig å etablere autogiro og/ eller e-faktura.

De som ønsker å bidra med faste beløp kan selv ordne automatisk trekk i nettbanken til Gavekonto: 4516. 29. 45 754 ved å legge inn trekket under "Faste betalinger" under "Betalinger" i menyen "Alle tjenester". Dersom  du ikke ønsker faste trekk fra konto, kan beløpet betales inn på vanlig måte via nettbanken. Gi gjerne beskjed på e-post eller SMS om du vil bidra med faste beløp, slik at vi kan holde oversikt over faste givere. På forhånd takk!


Karihaug AS har nå blitt formell eier av 124 /11 Karihaug i Hemnes.

Skjøte på eiendommen ble tinglyst 24.10.2017 og Karihaug AS er nå hjemmelshaver på eiendommen. Kjøpesummen for fast eiendom er satt til kr. 3,0 mill. og løsøre til kr. 0,5 mill.

Dugnad og annet arbeid på Karihaug

Lørdag 21. oktober ble det gjennomført en dugnad på Karihaug med rydding av tomt til garasje (felling av trær), rydding av fibertrase og rydding av kratt på tomten forøvrig. Løse utvendige kabler ble festet og sikret.  Innvendig ble det ryddet og ommøblert en del.

Fiberkabel er nå lagt fram til inntak på vegg, og vi venter på sammenkobling i begge ender (sveising). Når dette er tilkoblet, vil vi få høghastighets fiberforbindelse til Karihaug. Det er bestilt masse til utfylling av garasjetomt ved parkeringsplassen. Det er meningen at massen skal ligge og sette seg til våren før det blir bygging. 

Minnegave ved Gudrun Sandnes sin hjemlov

Karihaug AS har mottatt til sammen kr. 16 700 i minnegave i forbindelse med Gudrun Sandnes sin hjemlov. Vi vet at hun hadde et spesielt forhold til Karihaug, og styret er både ydmyk og takknemlig for en slik støtte til arbeidet vårt med å videreføre misjonsoppdraget.

Karihaug AS er registrert med org.nr. 919 569 352.

Se dokumenter ovenfor.


Registrering av Karihaug AS

Registermelding ble sendt Brønnøysundregisterne 7.09.2017 og vi venter på bekreftelse og tildeling av organisasjonsnr.  derfra. Organisasjonsnummeret er inngangen til det meste av selskapets virksomhet utad når det gjelder kontrakter, avtaler og kjøp og salg.


Senere muligheter for aksjekjøp?

Vi har fått tilbakemeldig om at flere kunne tenke seg å kjøpe aksjer, men at de enten ikke hadde anledning å komme, at de ikke var klar over de strenge reglene for en stiftelsesprosess - eller hadde ikke fått med seg tidspunktet. Det siste må vi bare beklage hvis vi ikke har klart å bekjentgjøre det godt nok.

I denne omgangen så er aksjekapitalen bestemt ut fra kravene i aksjeloven om hvordan en stiftelse skal skje. Men planen vår på sikt er å oppgradere en del av rommene med egne bad/ WC for heve standarden. Det vil da være aktuelt med en aksjeutvidelse som vil bli annonsert.

Vi vil også opprette en gavekonto som kan benyttes av de som vi støtte Karihaug direkte.


Videre ......

Når banken kan bekrefte at aksjekapitalen i sin helhet er innbetalt (frist 1. sept.), kan selskapet bli registrert i Brønnysundregisterne, og overdragelse av eiendommen med tilbehør gjennomføres.


Vel gjennomført stiftelsesmøtet 19.08.2017 kl. 14.00 - 18.00:

Stiftelsesmøtet ble gjennomført i h.h.t. dagsorden, men tok litt lenger tid enn planlagt. Stemningen var imidlertid god, og regionleder i Normisjon region Nordland, Karstein Evensen, ønsket lykke til med den videre bruken av Karihaug i evangeliets tjeneste.

Etter gjennomføringen av stiftelsesmøtet, var det servering av elgsodd med tilbehør, før den ferdige aksjeboken kunne signeres av de 46 stifterne ca kl. 18.00.

Til styre ble valgt:       Sigurd Aglen, Korgen;     Kari Urnes Fagerheim; Mo i Rana;     Per Kristian Fjellvang, Mo i Rana;

Rakel Fjellvang, Mo i Rana;    Toini Sjånes Pedersen, Dalselv;    Håkon Økland, Bleikvasslia (styreleder);    Kari Økland, Bleikvasslia;

Varamedlemmer:

1. Margit Fjellvang, Mo i Rana;    2. Liv Linvik, BleikvassliaKveldsmøte 19.08.2017  kl. 18.30

Det ble avholdt et møte lørdag kveld kl. 18.30 for å markere stiftelsen av selskapet og mulighetene det gir framover.

Møtet hadde en evangelisk profil med forkynnelse av Guds ord ved Kjell Sandmo og vakker sang og musikk ved Heidi, Ståle og Toini Pedersen.