Vertskapet

Gunvor og Kjell Sandmo er opprinnelig fra Toten, men har bodd i Trøndelag i mange år. De er villige til å stå for driften av Karihaug med støtte fra frivillige. De har hatt sitt virke som evangelister, er nå pensjonister, men har et sterkt ønske/ kall til å virke på Karihaug.

De har vært engasjert via Normisjon til å drive Karihaug sommeren 2017 i forbindelse med utleie til anleggsarbeidere og har på den måten blitt godt kjent med stedet.

NB! På grunn av sykdom, er det nå Kari og Håkon Økland og Laila Bleikvassli som inn til videre vil fungere som vertskap på Karihaug