Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 for Karihaug AS ble avholdt på Karihaug lørdag den 10. juni kl. 13.00.

Innkalling med dagsorden, protokoll fra møtet, regnskap, årsmelding og budsjett finnes i lenkene under.

Hele styret ble enstemmig gjenvalgt.

Merk at Normisjon ønsker å selge sine aksjer til pålydende - se orientering i innkalling.

Arrangement/2023-06-10-Innkalling-Generalforsamling-2023.pdf

Arrangement/2023-06-10-Generalforsamlingsprotokoll-signert.pdf

Dokumenter/2022-Arsmelding-signert.pdf

Dokumenter/2022-Arsregnskap-signert.pdf

Dokumenter/2022-Arsregnskapsrapport.pdf

Dokumenter/2022-Kontospesifisert-regnskap.PDF

Dokumenter/2022-Skatteskjema.PDF

Dokumenter/2023-Budsjett-2.pdf

Arrangement/2023-05-04-referat-fra-styremote-i-Karihaug-AS.pdf

2023-06-10-Aksjeeierbok.pdf