Generalforsamling 2021

Det avholdes generalforsamling for Karihaug AS onsdag den 23. juni 2021 kl. 17.00 på Karihaug.

Alle aksjonærer og styremedlemmer har møte- og talerett. Aksjonærer har stemmerett i forhold til antall aksjer. Frammøtte aksjonærer med aksjeportefølje blir registrert før møtet starter.

Alle fullmakter skal være skriftlige i h.h.t. mal på hjemmesiden.

Styrets opprinnelige budsjett for 2021 er ikke lenger relevant pga. mottatt kompensasjon på kr. 90 000.- i april 2021 pga. koronapandemien. Revidert budsjett fra styret ligger ved innkallingen. Den økonomiske situasjonen blir gjennomgått på generalforsamlingen.

Etter at generalforsamlingens avslutning, blir det sosialt samvær med sang og musikk og ord for kvelden v/ Ståle - og med en markering av St. Hans-aften. Vi blir ute hvis været tillater det.

Arsmelding 2020          Arsregnskap 2020         Arsregnskapsrapport 2020 

Generalforsamling innkalling 23-06-2021    

2021-03-20 referat styremøte

2021 Budsjett - revidert

Fullmakt generalforsamling mal