Generalforsamling 2021

Det ble avholdt generalforsamling for Karihaug AS onsdag den 23. juni 2021 kl. 17.00 på Karihaug.

Alle aksjonærer og styremedlemmer har møte- og talerett. Aksjonærer har stemmerett i forhold til antall aksjer. Frammøtte aksjonærer med aksjeportefølje ble registrert før møtet startet.

Det møtte 20 aksjonærer som til sammen representerte 80,5% av aksjekapitalen.

Det var ingen som møtte med fullmakt.

Styrets opprinnelige budsjett for 2021 var ikke lenger relevant pga. mottatt kompensasjon på kr. 90 000.- i april 2021 pga. koronapandemien. Revidert budsjett fra styret lå ved innkallingen. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått på generalforsamlingen.

Styret med varamedlemmer ble gjenvalgt enstemmig.

Det kom inn kr. 7700 som gaver i løpet av kvelden.

Etter at generalforsamlingens avslutning, ble det sosialt samvær ute med sang og musikk og ord for kvelden v/ Ståle - og med en markering av St. Hans-aften med grilling og bålbrenning. Totalt var ca 50 personer innom i løpet av kvelden.

Arsmelding 2020          Arsregnskap 2020         Arsregnskapsrapport 2020 

Generalforsamling innkalling 23-06-2021    

2021-03-20 referat styremøte

2021 Budsjett - revidert

Protokoll fra generalforsamling 2021