Generalforsamling 2022

Det ble gjennomført generalforsamling for Karihaug AS lørdag den 11. juni 2022 kl. 13.00 på Karihaug.

Alle aksjonærer og styremedlemmer har møte- og talerett. Aksjonærer har stemmerett i forhold til antall aksjer. Frammøtte aksjonærer med aksjeportefølje ble registrert før møtet startet.

13 aksjonærer møtte og 80% av aksjekapitalen var representert. Ingen aksjonærer møtte med fullmektig med signert fullmakt.

Styrets opprinnelige budsjett for 2022 var ikke relevant pga. usikre forutsetninger. Revidert budsjett fra styret var lagt ved innkallingen. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått på generalforsamlingen.

Monica Holen hadde takket nei til gjenvalg til styret. Ragnhild Horgen ble valgt med akklamasjon som hennes etterfølger.

Innkalling til generalforsamling               Rapport årsregnskap

Signert årsregnskap                                  Spesifisert regnskap

Signert årsmelding 2021                          Skatteskjema (ikke skriv ut)

Referat styremøte 20. mars 2022           Protokoll generalforsamling 2022

Revidert budsjett                                       Fullmaktsskjema