Generalforsamling for Karihaug AS

Det avholdes generalforsamling for Karihaug AS på Karihaug lørdag 23. mai kl. 13 -15.

Alle aksjonærer og styremedlemmer har møte- og talerett. Aksjonærer har stemmerett i forhold til antall aksjer. Frammøtte aksjonærer med aksjeportefølje registrerer seg før møtet begynner.

Alle fullmakter skal være skriftlige – se mal på hjemmesiden.

Styrets budsjett for 2020 er ikke lenger relevant pga. koronapandemien. Den økonomiske situasjonen vil bli gjennomgått på generalforsamlingen.

 Etter at generalforsamlingen er avsluttet, blir det servert et varmt måltid. Vennligst gi beskjed på forhånd om dere vil delta på dette.

Velkommen!

Dokumenter/Arsmelding-2019.pdf            Dokumenter/Arsregnskap-2019.pdf       Dokumenter/Arsregnskapsrapport-2019.pdf  

Dokumenter/Generalforsamling-innkalling-23-05-2020.pdf                                        Dokumenter/2020-03-09-Referat-fra-styremote-i-Karihaug-AS.pdf

 Dokumenter/Fullmakt-generalforsamling-mal.pdf