Velkommen til høstmøte på Karihaug 15. - 17. oktober

Vi inviterer til høstmøte 15. - 17. oktober på Karihaug. Talere/ musikk: Kjetil Holen m/ fl.

Endelig program med påmelding blir lagt ut når det nærmer seg.

Velkommen!