Velkommen til høstmøte på Karihaug!

Dato:   2.- 4. oktober 2020

Tema: «Det nye deg -  identiteten i Kristus»

Talere: Kjetil Holen, pastor i Betel Mosjøen

             Ronny Aakervik, bonde, musiker m.m.

Musikk: Ronny og Kjetil

Program, info og påmelding