Velkommen til misjonsweekend 24. - 26. mars

Tema: Misjon og menighet

Arrangør: Sør Hålogaland bispedømme /Samarbeidsrådet menighet og misjon (SMM) i Sør-Hålogaland i samarbeid med områdeutvalgene i NMS i Salten og Helgeland
Målgruppe : Ansatte og frivillige i menighet og organisasjon

Mer info, program og påmelding finner du her