logo.png

Høstmøte på Karihaug

Velkommen til høstmøte på Karihaug 27. - 29. september!

Les mer… 13.9.2019

logo.png

Impact-weekend 13.-15. september

Ungdomsleir for 8.klasse og oppover.

Les mer… 2.9.2019

logo.png

Generalforsamling for Karihaug AS i 2019

Generalforsamling for Karihaug AS

Les mer… 21.8.2019

logo.png

Generalforsamling for Karihaug AS 2018

Generalforsamling for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 14. april 2018 kl. 12 - 14 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram styrets forslag til budsjett. Styret ble enstemmig gjenvalgt.

Les mer… 14.1.2018

logo.png

Dugnad og annet arbeid på Karihaug

Lørdag 21. oktober ble det gjennomført en dugnad på Karihaug med rydding av tomt til garasje (felling av trær), rydding av fibertrase og rydding av kratt på tomten forøvrig. Løse utvendige kabler ble festet og sikret.  Innvendig ble det ryddet og ommøblert en del.

Les mer… 21.10.2017

20170819_171902.jpg

Vel gjennomført stiftelsesmøtet 19.08.2017 kl. 14.00 - 18.00

Stiftelsesmøtet ble gjennomført i h.h.t. dagsorden, men tok litt lenger tid enn planlagt. Stemningen var imidlertid god, og regionleder i Normisjon region Nordland, Karstein Evensen, ønsket lykke til med den videre bruken av Karihaug i evangeliets tjeneste.

Les mer… 19.8.2017