Velkommen til Misjonsweekend på Karihaug!

Velkommen til Misjonsweekend på Karihaug i
Bleikvasslia 27.–29. september 2024.
Tema: «Misjon og menighet – med fokus på barn og unge»

Arrangør:

Sør-Hålogaland bispedømme / Samarbeidsrådet
menighet og misjon (SMM) i Sør-Hålogaland i samarbeid med
områdeutvalgene i NMS i Salten og Helgeland


Målgruppe :

Ansatte og frivillige i menighet og organisasjoner

Info og program: Arrangement/2024-09-27-Misjonsweekend.pdf